Jestem absolwentem PWSSP Poznań (obecnie UAP). Doktorat na wydziale Komunikacji Multimedialnej w zakresie grafiki (Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu). Od 1993 roku jestem wykładowcą w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzę dyplomującą Pracownię 201 (pracownia201.pl) w zakresie plakatu i ilustracji, projektowania graficznego, projektowania typografii, znaku i identyfikacji wizualnej. Jestem promotorem nagradzanych dyplomów z zakresu projektowania graficznego. Na co dzień czuję się ilustratorem realizującym niewielkie, precyzyjne i pełne szczegółów czarno-białe rysunki, w których kreuję małe światy. Projektuję także publikacje i katalogi. Byłem autorem wystaw indywidualnych, a także brałem udział w wystawach zbiorowych.

…Słowo „ilustracja” nie jest najszczęśliwszym określeniem podróży w „tekście” wyobraźni. Ponieważ właśnie wyobraźnia jest przede wszystkim miejscem początku tego, co jest zamienianew obraz. Artysta szukając tam obrazów przenosi je w dwu lub trójwymiarowy świat realny. Świat tych obrazów to niekończące się obszary „światów wewnętrznych” bez linearnej kolejności, porozrzucane i wyczekujące. Każdy z tych światów jest jedyny i niepowtarzalny. Poszukiwanie obrazów to bezustanna podróż w „przestrzeniach wyobraźni”, odnajdywanie okruchów przedmiotów, miejsc
i przestrzeni. Czas wyobraźni jest możliwością ograniczoną tylko naszą wyobraźnią. To, w jaki sposób poruszamy się w nim, jakich manipulacji możemy dokonać, zależy od nas samych. Poszukujemy w nim znajomych przedmiotów, horyzontów i pejzaży, aby je zatrzymać, odnaleźć fragment tajemnicy i odejść do następnego świata. Czasami jest to stan nieskończoności, niemożności dotarcia do miejsc i obrazów nie zobrazowanych, nienazwanych...

Piotr Czech, fragment tekstu Przestrzenie i Światy Ilustracji
Back to Top